ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Luty 2016
P W Ś C P S N
« Sty    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  

Wersja tekstowa

  • T  T  T  T  

fotka

żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z podziałem na zadania:

– zadanie nr 3 – ryby, mrożonki
CPV-15.22.10.00-3 – ryby,
CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone
– zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne
CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób
– zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze
CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

Wymagany termin realizacji zamówienia: 11 miesięcy od dnia 01-02-2016 r.

Pobierz dokumenty

przetarg_z

 

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej    ogłasza przetarg nieograniczony – Na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania:

– zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

– zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

– zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

– zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

– zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

– zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

 załaczniki

2016 przetarg żywność

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.   ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

 

  1. Wymagany termin realizacji zadania – w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyca Górna 48 i znajduje się na stronie internetowej www.zps.edu.pl
  4. Kryteria oceny ofert to:

            – Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu – waga 100%

  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni wraz z upływem terminu składania    ofert
  4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  07 grudnia 2015r.  godz. 830

 Koperta z ofertą winna być oznaczona napisem:

      „OLEJ OPAŁOWY –  nie otwierać przed 07.12.2015r.”

  1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

            Krystyna Czech        tel. 74 – 850-99-50

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 07.12. 2015 r. o godz. 900

 Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  25 listopada 2015r.

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej
Bystrzyca Górna 48
58-114 Lubachów

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

 

księgowy konkurs

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Wymiar etatu: 1/1

Wymogi formalne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), tj.:       więcej  –  księgowy konkurs