ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Grudzień 2015
P W Ś C P S N
« lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Wersja tekstowa

  • T  T  T  T  

fotka

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.   ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

 

  1. Wymagany termin realizacji zadania – w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyca Górna 48 i znajduje się na stronie internetowej www.zps.edu.pl
  4. Kryteria oceny ofert to:

            – Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu – waga 100%

  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni wraz z upływem terminu składania    ofert
  4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  07 grudnia 2015r.  godz. 830

 Koperta z ofertą winna być oznaczona napisem:

      „OLEJ OPAŁOWY –  nie otwierać przed 07.12.2015r.”

  1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

            Krystyna Czech        tel. 74 – 850-99-50

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 07.12. 2015 r. o godz. 900

 Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  25 listopada 2015r.

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej
Bystrzyca Górna 48
58-114 Lubachów

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

 

księgowy konkurs

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Wymiar etatu: 1/1

Wymogi formalne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), tj.:       więcej  –  księgowy konkurs

IMG_0261     W ramach realizowanego w naszej placówce programu „Wychowanie w duchu wartości – bądźmy lepsi” dnia 13.04.15. odwiedził nas „człowiek z zajawką”, czyli ks. Jakub Bartczak wraz z trzema klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Nasi podopieczni bardzo entuzjastycznie zareagowali na widok przybyłych gości. Księdza Kubę widzieli po raz pierwszy, ale towarzyszących mu kleryków już znali. Poznali ich w czasie wielkopostnych rekolekcji w naszej placówce. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której muzyka i śpiew przeplatały się z opowiadaniem o Bogu. Kapłan natychmiast porwał młodych swoją charyzmą i śpiewem. Wszyscy z ogromną uwagą słuchali o rozwijającej się przygodzie z rapem: „Moja historia z rapem zaczęła się jakieś 15 lat temu. Początkowo myślałem, że to głupie, by ksiądz rapował, jednak z czasem przekonałem się, że to nowe narzędzie ewangelizacji i mojej codziennej pracy” – mówił ks. Kuba.
Później głos zabierali również klerycy, dając świadectwo swej wiary. Włączali się do wspólnego śpiewu i wspierali księdza od strony choreograficznej.
My jako gospodarze spotkania również zaprezentowaliśmy swoje autorskie utwory. Na scenie zadebiutowali Grzesiu Nekorec , który wykonał swój utwór. Z kolei utwór napisany przez dwóch uczniów Kamila Nowaka i Fabiana Kuśmierczyka został przez Kamila odczytany.
Nastrój spotkania był tak dobry, że wychowankowie nie chcieli, aby ksiądz zakończył swój występ, prosząc go o śpiewanie kolejnych utworów.
Na zakończenie jeden z uczniów podziękował gościom za przybycie.

 

Zgodnie z naszym ośrodkowym zwyczajem, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia – 18 grudnia – spotkaliśmy się    wspólnie, aby upamiętnić fakt narodzin Bożej Dzieciny.
Wychowankowie przygotowali program , który miał nas wprowadzić w ten niezwykły czas. Występujący zasiedli przy stołach nakrytych białymi obrusami i …Słowo Ciałem się stało(…), popłynęły słowa szkolnych artystów. Chłopcy czytali fragmenty Pisma Świętego, recytowali poezję oraz śpiewali kolędy. Niezwykła siła kolęd, którą ubogacała mużyka organowa, sprawiła, że do śpiewu włączyli się wszyscy obecni na spotkaniu, czyli nasi goście, pracownicy oraz pozostali wychowankowie.
Uczennice z Gimnazjum im. Unii Europejskiej z Lutomii Dolnej wzbogaciły naszą grę aktorską postaciami Matki Bożej i anioła.
Wsłuchując się w wypowiadane przez uczniów słowa , mogliśmy się zadumać nad tajemnicą Bożego Narodzenia.
Następnie Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia i zgodnie z tradycją tego wieczoru podzieliliśmy się opłatkiem.
Kolejnym punktem wigilijnego wieczoru była uroczysta kolacja, składająca się z potraw przygotowywanych specjalnie na ten jedyny i niezwykły wieczór.

 

Dnia 8 stycznia nauczyciel bibliotekarz z grupą wychowanków odbyli wycieczkę do schroniska dla bezdomnych zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie. W okresie przedświątecznym zbieraliśmy dary dla schroniska. Zebrane rzeczy: karmę, koce, ręczniki, poduszki, smycze, zabawki zawieźliśmy potrzebującym zwierzakom. Mieliśmy okazję zwiedzić schronisko i obejrzeć psiaki, które wzruszyły nas ogromnie.
Wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję, pragniemy serdecznie podziękować.     Elżbieta Kwapińska

12 grudnia 2014 odbył się konkurs wiedzy o AIDS i HIV zorganizowany przez panią M. Mizerę oraz K. Górecką. Udział brali uczniowie z gimnazjum. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z klasy III – K. Barbiński, A. Bazan oraz z klasy II a –
G. Nekorec, G. Czekaj uzyskali po 23 punkty , II miejsce klasa I – M. Purtak, M. Staś uzyskali 22 punkty, III miejsca nie było.
Zostały również wyróżnione prace plastyczne. Chłopcy wykonali plakaty o AIDS. Wyróżnienie dla: C. Wiczkowskiego,
K. Dobrowolskiego, A. Bazana oraz M. Stelmaszczyka.