UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!

Na stronie CKE są informacje dla wszystkich uczniów odnośnie egzaminów. Od poniedziałku będą się ukazywać arkusze egzaminacyjne. W poniedziałek jest język polski , we wtorek matematyka a w środę języki . Każdy o 9.00.
Możecie ściągnąć arkusze i je zrobić. Jest to sprawdzian dla was! Powodzenia!
— 

Więcej....

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jeżeli potrzebujecie państwo lub dzieci pomocy psychologicznej proszę kontaktować się z panem Robertem Klimkiewiczem numer telefonu 698835302

Więcej....

INFORMACJA

Informujemy, że na podstawie $18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r.,N r 6 poz.6 9 ze zm.) Starosta Świdnicki wyraził zgodę na zawieszenie od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęć w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej.

Więcej....