100 LAT ! WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ !

Pod tym hasłem 9.11.2018 roku odbył się uroczysty apel, w któremu towarzyszyło słowo mówione i śpiewane. Społeczność szkolna o godzinie 11.11 odśpiewała hymn Polski łącząc się w ten sposób ze młodymi Polakami. Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Chóralny śpiew pieśni legionowych  sprawił ,że przenieśliśmy się w szeregi wojska Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dekoracje apelu stanowiły prace uczniów wykonane na zajęciach  lekcyjnych.
Apel przygotowały: M.Borowy, B.Kurowska, M.Uss