II polsko – czeskie spotkanie rekreacyjno – sportowe

W roku szkolnym 2011/12 nawiązaliśmy współpracę z placówką oświatową z Republiki Czeskiej.
W dniach 13-14 luty zostaliśmy zaproszeni do miejscowości Horni Marsom gdzie mieści się Detski Dom se Skolu, wspólnie z młodzieżą czeską braliśmy tam udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych. W ramach rewizyty
w dniach 18-19.06.2012 gościliśmy w naszej placówce grupę sześciu wychowanków z Czech pod opieką wychowawców pana Alesia Zahalki
i Petra Holuba. W zaplanowanych zajęciach będą brały udział grupy młodzieży polskiej i czeskiej. Zajęcia te mają służyć integracji trnsgranicznej, przybliżeniu kultur i zwyczajów, rozwijaniu tolerancji i wzajemnego współdziałania oraz sportowej rywalizacji. Poznaniu walorów turystycznych regionu i sposobów spędzania czasu wolnego. Dzięki tym działaniom możliwa będzie wymiana doświadczeń w pracy z młodzieżą trudną.

 

Więcej....

Z ZAMKIEM GRODNO ZA PAN BRAT

Dnia 23.05.2012 r grupa chłopców pod opieką nauczyciela bibliotekarza Elżbiety Kwapińskiej, zwiedziła Zamek Grodno w Zagórzu Śl. Po uroczym i pełnym tajemnic zamku oprowadził nas przewodnik. Wycieczka ta była formą dodatkowej nagrody za zajęte miejsca w konkursie wielkanocnym oraz z okazji Dnia Ziemi organizowanym przez bibliotekę szkolną. Wyjazd odbył się dzięki hojności sponsorów.

Więcej....