KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej
Bystrzyca Górna 48
58-114 Lubachów

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

 

księgowy konkurs

Więcej....
KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Wymiar etatu: 1/1

Wymogi formalne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), tj.:       więcej  –  księgowy konkurs

Więcej....