Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony  na dostawę:

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z podziałem na zadania:

– zadanie nr 3 – ryby, mrożonki
CPV-15.22.10.00-3 – ryby,
CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone
– zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne
CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób
– zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze
CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

Wymagany termin realizacji zamówienia: 11 miesięcy od dnia 01-02-2016 r.

Pobierz dokumenty

przetarg_z

 

Więcej....

Przetarg – żywność

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej    ogłasza przetarg nieograniczony – Na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania:

– zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

– zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

– zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

– zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

– zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

– zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

 załaczniki

2016 przetarg żywność

Więcej....