JASEŁKA 2015

Jasełka 2015 (2)Święta Bożego Narodzenia to moment  niezwykły. Człowiek zatrzymuje się i w ciszy zastanawia się, co jest dla niego istotne. Stara się okazać drugiemu,  jak ważne jest to, aby nie być samotnym.  W ten niecodzienny  czas przenieśliśmy się nieco wcześniej, bo już 16 grudnia podczas szkolnych Jasełek. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, ich bliscy, Grono Pedagogiczne, Dyrekcja oraz wielu zaproszonych gości. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16 powitalnym przemówieniem Pani Wicedyrektor, Joanny Panfil, która życzyła nam , aby okres  świąt był czasem spokoju, odpoczynku i dostrzeżenia tego co ważne, zatrzymania się i zauważenia drugiego człowieka. Następnie obejrzeliśmy Jasełka pt. „ Bóg się rodzi”, które pod opieką Pań: K. Góreckiej, M. Mizery i J. Krzyśków przygotowali uczniowie naszej szkoły. Dzięki występom mogliśmy się zadumać nad istotą cudu, jakim było narodzenie Pana Jezusa.
Po występach podzieliliśmy się opłatkiem, a następnie po wspólnej modlitwie, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, W. Mróz, spożyliśmy wieczerzę wigilijną. Wszystkie kolejno po sobie następujące wydarzenia dzisiejszego wieczoru sprawiły, że wśród nas zapanowała atmosfera wzruszenia, radości oraz wzajemnej serdeczności.
Składamy wielkie podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się  w przygotowanie tak pięknej uroczystości.

Więcej....