NASZA ARMIA

26 kwietnia gościliśmy w naszej placówce przedstawicieli Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Celem wizyty było spotkanie z historią ukazującą siłę oręża polskiego. Uczniowie obejrzeli prezentację na temat historii wojskowości oraz wysłuchali krótkiej prelekcji. Największe wrażenie i zainteresowanie wzbudził ubiór kadetów, którzy wstawili się w pełnym umundurowaniu i wyposażeniu.
Spotkanie zorganizowała pani M. Uss

Więcej....

ŚWIĄTECZNE CHWILE Z BIBLIOTEKĄ

Wychowankowie naszej placówki na zajęciach bibliotecznych mieli okazję wykonać prace konkursowe dotyczące motywów wielkanocnych oraz poznać ciekawostki ze świata tradycji. Dnia 7.04. 2017 r w holu głównym zorganizowana została wystawka prac konkursowych, a dnia 11.04. zostały wręczone nagrody.I miejce: Daniel Chojecki
II miejsce: Dominik Kwiatkowski, Mateusz Grzegorzek
III miejsce: Marcin Słowik, Joachim Langner
Laureatom gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład pracy.
Opiekun: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

KONKURS WIEDZY O ZAMKU GRODNO

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o Zamku Grodno. Celem konkursu było rozwijanie wiedzy o kulturze regionu dolnośląskiego, rozwijanie i pogłębianie zamiłowania i szacunku dla dorobku kultury oraz ukazanie wartości historycznych i uwrażliwienie na piękno naszego regionu. Ponadto było to podsumowanie projektu edukacyjnego o Zamku Grodno. Uczestnicy konkursu uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych oprócz swojej wiedzy na temat Zamku Grodno wykazali się kreatywnością i pomysłowością podczas wykonywania zadań:
– STRÓJ NA BIAŁĄ DAMĘ
– KALAMBURY – za pomocą gestów pokazanie tytułu legend : O niewiernym słudze, Biała Dama, Kasztelanka Małgorzata, Czarna kwoka z pisklętami, O złotej oślicy.
– ŁAMIGŁÓWKA – ZAMEK GRODNO – Wyszukanie jak najwięcej wyrazów (skarbów) z wyrazów Zamek Grodno.
– TANIEC ŚREDNIOWIECZNY – zatańczenie tańca średniowiecznego.
         Zdobyte miejsca w konkursie: 
I miejsce klasa Ib
II miejsce klasa VI
III miejsce klasa Ia
IV miejsce III
V miejsce IIa

Na konkurs został zaproszony pan przewodnik Zamku Grodno Andrzej Nitkiewicz.
Obejrzano prezentacje multimedialną przygotowana przez uczniów realizujący projekt edukacyjny – Zamek Grodno.
Podziękowania  dla sponsora nagród.
Opracowanie : Małgorzata Mizera, Krystyna Górecka

Zamek Grodno

Więcej....

W MUZEUM GÓRNICTWA W NOWEJ RUDZIE

16 kwietnia uczniowie kl. II i III gimnazjum wybrali się na wycieczkę do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie. Wędrówkę po kopalni rozpoczęliśmy  od budynku muzeum, gdzie można było zobaczyć eksponaty górnictwa podziemnego i poznać historię wydobywania węgla na terenach Dolnego Śląska. Najciekawszym punktem wycieczki była licząca ok. 700 m. długości podziemna trasa i przejażdżka podziemną kolejką – koniecznie z wyposażeniem w górnicze hełmy i akumulatorowe lampy.
W kopalni można wszystkiego dotknąć, przesunąć czy podnieść, aby sprawdzić, jak ciężki był górniczy trud. Ciekawostką i wielką atrakcją kopalni jest duch ? skarbnik, strzegący tajemnic kopalni. Do dziś mieszka on w sztolni i straszy przybyłych turystów.
Wycieczka odbyła się dzięki uprzejmości Pani Prezes Muzeum za co serdecznie DZIĘKUJEMY!
Wycieczka odbyła się w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego Piękna nasza Polska cała.
Wycieczkę zorganizowała M.Uss i B. Kurowska

Więcej....

LEKCJA ZAMKOWA W ZAMKU KSIĄŻ

 W dniu 11 kwietnia  uczniowie klasy IV-V szkoły podstawowej  i klasy III gimnazjum wzięli udział w lekcji zamkowej, która odbyła się na Zamku Książ. Dzięki uprzejmości Zarządu Zamku Książ mogliśmy skorzystać bezpłatnie z zaproszenia.
W trakcie zwiedzania uczniowie poznali dzieje Książa, historię losów rodu Hochbergów oraz obejrzeli prezentację unikatowych zdjęć archiwalnych w kinie zamkowym. Ponadto wychowankowie poszerzyli swoja wiedzę n/t prawdy i mitów  związanych  z projektem „Riese”. Zwiedzanie zakończone zostało wejściem do podziemnego tunelu, wydrążonego na głębokości 15 m pod zamkiem . Tarasami zamkowymi zakończyliśmy wycieczkę. Wycieczka odbyła się w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego Piękna nasza Polska cała.
Wycieczkę zorganizowała M. Borowy i M. Uss .

Więcej....

W KOMPLEKSIE REISE „RZECZKA”.

5 kwietnia uczniowie kl. III gimnazjum mięli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Kompleksu REISE „Rzeczka”. Wychowankowie zwiedzili sztolnie walimskie, będące pozostałością po jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich. W trakcie zwiedzania obejrzeli animacje, które żywo działały na wyobraźnię uczniów.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji zwiedzanie odbyło się za symboliczną złotówkę.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego Piękna nasza Polska cała.
Wycieczkę zorganizowała M.Uss

Więcej....

WIZYTA DUSZPASTERSKA KS. BISKUPA ADAMA BAŁABUCHA

        Dnia  24 marca 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Księdza Biskupa Adama Bałabucha. Odwiedził naszą placówkę wraz proboszczem tutejszej parafii ks. Tomaszem Federkiewiczem.
Cała społeczność szkolna, Panie Dyrektor, nauczyciele , wychowawcy oraz pozostali pracownicy spotkali się z Gościem w auli szkolnej, która z tej okazji została stosownie udekorowana na cześć naszego Pasterza.
        Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania Jego Ekscelencji przez przedstawicieli społeczności szkolnej, którzy w swych słowach wyrazili radość ze wspólnego spotkania. Następnie wszyscy wspólnie zaśpiewali „ Barkę”, po czym poproszono o zabranie głosu naszego dostojnego Gościa. Ksiądz Biskup skierował do naszych wychowanków bardzo trafne słowo, słowo odnoszące się do miłości, jaką obdarza nas Bóg, której najważniejszym przejawem  jest darowana nam wolność. Odwołał się również do możliwości dokonywania wyborów, które są zależne od nas. Mówił też o konieczności brania odpowiedzialności za swoje czyny.
         Kolejnym punktem spotkania była wspólna modlitwa.
Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, Dorota Pajęcka, wyrażając    podziękowanie za tę niecodzienną wizytę. Słowo podziękowania wyrazili również uczniowie, którzy obdarowali gości pamiątkami.
         Następnie ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa
i udał się na spotkanie z Dyrekcją placówki.

Więcej....