NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzy Górnej-Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas IV, V, VI, VII, VIII.
Proponujemy Państwu bogatą ofertę zajęć z młodzieżą, zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
Na wszelkie pytania czekamy pod numerem 74 850 99 50.

Więcej....

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

Koło teatralno- plastyczne w dniu 6.06.2018 dla całej społeczności szkolnej przedstawiło spektakl profilaktyczny „ Przemoc, alkohol, narkotyki”, aby uświadomić, czym są nałogi, przemoc i jakie zagrożenia za sobą niosą. Niby prosta sprawa, każdy to wie, czy wystarczy głośno powiedzieć NIE. Właściwie wykorzystajcie  wasze życie, przecież macie tylko jedno. Na zakończenie zaśpiewali piosenkę M. Grechuty „Dni, których nie znamy”.

Została przedstawiona prezentacja multimedialna „ Nie daj się uzależnić”, którą przedstawił Maciej F. uczeń klasy II gimnazjum.
Opiekunowie koła: Krystyna Górecka, Małgorzata Mizera

Więcej....