BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

W tym roku szkolnym nasza placówka włączyła się w projekt BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE, którego celem jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotyczne, budowanie wrażliwości społecznej  i przygotowanie do obchodów  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy upamiętnić i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im  symbolicznych kartek.
Więcej informacji na temat projektu  można znaleźć na stronie http://www.bohateronwtwojejszkole.pl/.
Opiekunami projektu są M. Uss i B. Kurowska

 

 

Więcej....