BOHATERON 2019– WŁĄCZ HISTORIĘ!

Po raz kolejny, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.Do projektu przystąpili uczniowie klas V-VII , którzy samodzielnie wykonali kartki dla powstańców oraz napisali osobiste słowa.
Projekt koordynowały: M. Uss, B. Kurowska.