Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

31 październik 2016

4, 5 maja 2017r.,

16 czerwca 2017r.

GIMNAZJUM

31 październik 2016

19,20, 21 kwietnia 2017r. dla klas I i II,

4, 5maja 2017r.,

16 czerwca 2017r.