Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

2 listopada 2018

2 maja 2019

sprawdzian ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia 2019

GIMNAZJUM

2 listopada 2018

2 maja 2019

egzamin gimnazjalny  10, 11, 12  kwietnia 2019r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23 – 31 grudnia 2018

FERIE ZIMOWE – 28 stycznia – 10 lutego 2019

WIOSENNA  PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 18 – 23 kwietnia 2019

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 21 czerwca 2019