Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

sprawdzian ósmoklasisty –  21, 22, 23 kwietnia 2020

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23 – 31 grudnia 2019

FERIE ZIMOWE –  10.02.2020 – 23.02.2020

WIOSENNA  PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 9 – 14 kwietnia 2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 26 czerwca 2020

Dodatkowe dni wolne:

2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020, 12 czerwca 2020