Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Policji oraz Minister Edukacji Narodowej

Dotyczy przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.