INFORMACJA

Informujemy, że za zgodą Organu Prowadzącego, na podstawie $18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) zajęcia w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej zostają zawieszenie od dnia 4 maja 2020r. do 24 maja 2020r.