KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. IV – VII ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PLACÓWCE, W DNIACH 9.06 (WTOREK) I 15.06 (PONIEDZIAŁEK), W GODZINACH OD 9 DO 12