NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzy Górnej-Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas IV, V, VI, VII, VIII.
Proponujemy Państwu bogatą ofertę zajęć z młodzieżą, zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
Na wszelkie pytania czekamy pod numerem 74 850 99 50.