Propozycje dla uczniów

Nasi wychowankowie mogą podnosić swoje umiejętności w trakcie: zajęć dodatkowych ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania, zajęć wyrównawczych, socjoterapeutycznych, a także rozwijać swoje zainteresowania w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych:

  • koło turystyczne, filmowe, rycerskie, szachowo-warcabowe,
  • zajęcia plastyczne, kulinarne, relaksacyjne, modelarskie,
  • zajęcia indywidualne i grupowe,
  • atrakcyjne formy zajęć rekreacyjno sportowych: narciarstwo zjazdowe i biegowe, łyżwiarstwo, tenis
  • stołowy, bandminton, zapasy, wycieczki rowerowe, rolki, piłka nożna, siatkówka plażowa, wycieczki piesze,
  • nauka gry na gitarze,
  • oraz zajęcia przygotowujące do konkursów i zawodów sportowych na terenie powiatu  i województwa.