ŚWIĄTECZNE WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

12 grudnia gościliśmy w naszej szkole panią Ilonę i Wirginię z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Panie przeprowadziły świąteczne zajęcia plastyczne, w których uczestniczyli uczniowie z klasy IV, V, VI i VIII. Efekty pracy zostały uwidocznione na zdjęciach. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy z Muzeum.
Spotkanie zorganizowały M. Uss, B. Kurowska

Więcej....

ZWIEDZAMY FABRYKĘ BOMBEK

Dnia 11 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do fabryki bombek. Poznaliśmy pracę ludzi na różnych stanowiskach. Zaznajomiliśmy się z zawodem dekoratora. Mieliśmy okazję poznać cały proces tworzenia świątecznych bombek.  Poczuliśmy prawdziwą atmosferę świąt.
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

Z BIBLIOTEKĄ ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA PRZYRODNICZE

Dnia 10 grudnia gościliśmy w naszej placówce Pana Piotra Ciężkiego, przedstawiciela Dolnośląskich Parków Krajobrazowych. Przygotował dla nas ciekawą prelekcję:„Walory Książańskiego Parku Krajobrazowego”. Przedstawił faunę i florę parku.Zachęcił do zajęć w terenie.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

POTWIERDZENIE O WYBORZE OFERTY – ŻYWNOŚĆ

Potwierdzenie o wyborze oferty

w przetargu  z dnia 06-12-2018r.

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do placówki, dla:

Zadania nr 1 – produkty mleczarskie

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. PHU Angelika B. Masłowski ul. Bystrzycka 24 58-100Świdnica       95     285  

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 1, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 2 – warzywa, owoce i warzywa przetworzone

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
1. P.P.H.U.KOKOS K. Czykieta ul. Bystrzycka 24 58-100 Świdnica   95     285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1  jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 2, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 3 – mrożonki i ryby mrożone

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1.   Nie wpłynęła żadna oferta

Zadania nr 4 – mięso, drób i produkty mięsne

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. PPH Stanisław Wysocki Ul. Niepodległości 42 58-303 Wałbrzych   95   285  

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 4, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 5 – różne artykuły spożywcze

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. P.P.H.U. KOKOS Kazimierz Czykieta ul. Bystrzycka 24 58-100 Świdnica     95     285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 5, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 6 –pieczywo, wyroby piekarskie i cukiernicze

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. Piekarnia S.C. J.P Przybylscy Ul. Wałbrzyska 1 58-100 Świdnica     95   285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 6, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Więcej....

POTWIERDZENIE O WYBORZE OFERTY – OPAŁ


w przetargu  z dnia  07-12-2018r.

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do budynku  placówki, wpłynęły oferty trzech firm.

Nazwa Dostawcy i adres który złożył ofertę zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i łącznych przyznanych punktów.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
1. EUROSPED PALIWA              SP Z O.O. Ul. Dworska 6 41-902 Bytom 99 297
2. BEMAR SP Z O.O. Ul. Świętokrzyska 2 44-101 Gliwice 98 294
3. GAZ PETROL SP. Z O.O. Ul. 1 go Maja 90 55-080 Kąty Wrocławskie 100 300

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 3, która zawiera najniższy upust zmniejszający cenę, spełnia wymagane kryteria zamieszczone w SIWZ.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r. zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Więcej....

BIBLIOTECZNE MIKOŁAJKI

Jak co roku biblioteka szkolna zorganizowała konkurs mikołajkowy. Wychowankowie wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedzali wszystkie klasy, zapoznawali z ciekawostkami dotyczącymi Św. Mikołaja. Zadaniem uczestników konkursu było uważne wysłuchanie treści czytanych przez „szkolne elfy” i odpowiedzenie na 3 pytania. Spośród prawidłowych odpowiedzi, podczas drugiego śniadania, były losowane trzy osoby. W nagrodę otrzymały słodki upominek.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

1 GRUDZIEŃ ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS.

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień ten jest uroczyście obchodzony od 1988r. w celu uświadomienia zagrożenia oraz poszerzenia wiedzy na temat HIV/AIDS. Symbolem tego dnia jest czerwona wstążeczka, którą uczestnicy obchodów 1 grudnia przypinają na znak solidarności z chorymi na AIDS.
W dniu 3.12.2018 roku w naszej placówce odbył się konkurs  wiedzy o AIDS/HIV dla klas VIIa, VIIb,VIII oraz III gimnazjum.   
Uczniowie odpowiadali na pytania  , układali wiersz składający się z
4 wersów, rozwiązywali krzyżówkę oraz układali hasła dla kampanii o Aids.
I miejsce – Klaudiusz L.
II miejsce – Tomasz S.
III miejsce – Szymon O.
  Sądząc po przygotowaniu merytorycznym uczniów i wysokim poziomie wiedzy można sądzić, że młodzież ma poczucie dużej odpowiedzialności za własne zdrowie, wykazuje akceptację i empatię wobec chorych i zakażonych oraz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
 Został podsumowany konkurs plastyczny na wykonanie plakatu  o AIDS, zostało zgłoszonych 24 plakatów, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace były bardzo ciekawe.
I miejsce Tomasz S.
II miejsce Adam K.
III miejsce Dominik K, Joachim L.
                                                         Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Więcej....

KONKURS RECYTATORSKI “DLA MOJEJ OJCZYZNY”

Dnia 22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski „Dla mojej Ojczyzny” w ramach roku dla Niepodległej. W konkursie brali udział uczniowie szkoły podstawowej – 10 osób, gimnazjum – 1 osoba.
Przed recytacją uczestnicy konkursu zostali zapoznani z kryteriami oceniania. Ocenie podlegały:
´     Pamięciowe opanowanie tekstu
´     Interpretacja tekstu
´     Ogólny wyraz artystyczny.
Każdy uczestnik recytował wiersz o Ojczyźnie, który oceniała Komisja Konkursowa w składzie: p. Anna Gutowska i p. Dorota Sztreker.
Recytatorska rywalizacja przebiegała w atmosferze wzajemnego zainteresowania, ciepła i sympatii, a przedstawiane wiersze dostarczyły nam wielu pozytywnych wrażeń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział, natomiast zwycięzcy zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami.
I miejsce zdobył Stanisław Biały – uczeń klasy VI,
II miejsce zdobył Dawid Soboń – uczeń klasy VIII,
III miejsce zajął Szymon Obielak – uczeń klasy VII b.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia.
Organizator konkursu: Jolanta Krzyśków

Więcej....
Przetarg na dostawę oleju opałowego

Przetarg na dostawę oleju opałowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.

                                    ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

 

 1. Wymagany termin realizacji zadania – w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyca Górna 48 i znajduje się na stronie internetowej www.zps.edu.pl
 4. Kryteria oceny ofert to:

            – Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu – waga 100%

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni wraz z upływem terminu składania    ofert
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  07 grudnia 2018r.  godz. 08.45
Więcej....
Przetarg na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych

Przetarg na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony aa dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania:

 •  – zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

 • – zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

 • – zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

 • – zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

 • – zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

 • – zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 01-01-2019 r.

Załączniki:

Więcej....