BIBLIOTECZNE MIKOŁAJKI

Jak co roku biblioteka szkolna zorganizowała konkurs mikołajkowy. Wychowankowie wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedzali wszystkie klasy, zapoznawali z ciekawostkami dotyczącymi Św. Mikołaja. Zadaniem uczestników konkursu było uważne wysłuchanie treści czytanych przez „szkolne elfy” i odpowiedzenie na 3 pytania. Spośród prawidłowych odpowiedzi, podczas drugiego śniadania, były losowane trzy osoby. W nagrodę otrzymały słodki upominek.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

1 GRUDZIEŃ ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS.

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień ten jest uroczyście obchodzony od 1988r. w celu uświadomienia zagrożenia oraz poszerzenia wiedzy na temat HIV/AIDS. Symbolem tego dnia jest czerwona wstążeczka, którą uczestnicy obchodów 1 grudnia przypinają na znak solidarności z chorymi na AIDS.
W dniu 3.12.2018 roku w naszej placówce odbył się konkurs  wiedzy o AIDS/HIV dla klas VIIa, VIIb,VIII oraz III gimnazjum.   
Uczniowie odpowiadali na pytania  , układali wiersz składający się z
4 wersów, rozwiązywali krzyżówkę oraz układali hasła dla kampanii o Aids.
I miejsce – Klaudiusz L.
II miejsce – Tomasz S.
III miejsce – Szymon O.
  Sądząc po przygotowaniu merytorycznym uczniów i wysokim poziomie wiedzy można sądzić, że młodzież ma poczucie dużej odpowiedzialności za własne zdrowie, wykazuje akceptację i empatię wobec chorych i zakażonych oraz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
 Został podsumowany konkurs plastyczny na wykonanie plakatu  o AIDS, zostało zgłoszonych 24 plakatów, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace były bardzo ciekawe.
I miejsce Tomasz S.
II miejsce Adam K.
III miejsce Dominik K, Joachim L.
                                                         Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Więcej....

KONKURS RECYTATORSKI “DLA MOJEJ OJCZYZNY”

Dnia 22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski „Dla mojej Ojczyzny” w ramach roku dla Niepodległej. W konkursie brali udział uczniowie szkoły podstawowej – 10 osób, gimnazjum – 1 osoba.
Przed recytacją uczestnicy konkursu zostali zapoznani z kryteriami oceniania. Ocenie podlegały:
´     Pamięciowe opanowanie tekstu
´     Interpretacja tekstu
´     Ogólny wyraz artystyczny.
Każdy uczestnik recytował wiersz o Ojczyźnie, który oceniała Komisja Konkursowa w składzie: p. Anna Gutowska i p. Dorota Sztreker.
Recytatorska rywalizacja przebiegała w atmosferze wzajemnego zainteresowania, ciepła i sympatii, a przedstawiane wiersze dostarczyły nam wielu pozytywnych wrażeń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział, natomiast zwycięzcy zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami.
I miejsce zdobył Stanisław Biały – uczeń klasy VI,
II miejsce zdobył Dawid Soboń – uczeń klasy VIII,
III miejsce zajął Szymon Obielak – uczeń klasy VII b.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia.
Organizator konkursu: Jolanta Krzyśków

Więcej....
Przetarg na dostawę oleju opałowego

Przetarg na dostawę oleju opałowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.

                                    ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

 

 1. Wymagany termin realizacji zadania – w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenie oferty zgodnej z jej wymogami.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyca Górna 48 i znajduje się na stronie internetowej www.zps.edu.pl
 4. Kryteria oceny ofert to:

            – Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu – waga 100%

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni wraz z upływem terminu składania    ofert
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  07 grudnia 2018r.  godz. 08.45
Więcej....
Przetarg na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych

Przetarg na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony aa dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania:

 •  – zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

 • – zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

 • – zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

 • – zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

 • – zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

 • – zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 01-01-2019 r.

Załączniki:

Więcej....

SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ II

Dnia 21.11.2018r grupa wychowanków wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Celem wycieczki było przełamanie barier, oporów związanych z czytelnictwem. Wychowankowie poznali wszystkie działy biblioteki oraz jej historię i cel działalności. Było to drugie spotkanie z cyklu zaplanowanych zajęć. Spotkania w MBP nawiązują do tegorocznego priorytetu Ministerstwa Edukacji: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”.
Opiekun: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

,,CZŁOWIEK ŻYJE TAK DŁUGO, JAK DŁUGO TRWA PAMIĘĆ O NIM”.

             ,,Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.
 Żegnamy jednego z najlepszych trenerów Polskiego boksu Andrzeja Gmitruka, który  potrafił spełniać marzenia innych.
   Pamiętamy, Sekcja Bokserska Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej.
Więcej....

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

16 Listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
W związku  obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz  Dnia Życzliwości oraz Pozdrowień w naszej szkole uczniowie zaakcentowali te hasła tworząc ściankę tolerancji oraz życzliwości.  Chcąc dzielić się również pozytywną energią uczniowie stworzyli drzewko życzliwych dłoni.
Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu!!!
Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Więcej....

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA PRZYJACIELA I SPONSORA NASZEJ PLACÓWKI-PANI INGRID KOHL Z NIEMIEC (Z Heppenheim)

Wir wünschen Ihnen das Allerbeste, das gut und lieb ist,
das das Lächeln auf Ihrem Gesicht erweckt,
das im kleinen Wort „Glück“ steckt
– und traditionell: (zwei)  hundert Jahre mögen Sie leben!

Direktorin, Wicedirektorin, alle Lehrer, alle Erzieher und alle Schüler aus Bystrzyca Górna
………………………………………………….

Gesundheit und Glück sollen dich stets begleiten,
ewig sollst du uns auf Erden erhalten bleiben.
Schön, dass es dich gibt und wir dich haben,
immer werden wir dich im Herzen tragen

Wir wünschen Ihnen zum Geburtstag 12 Monate
Gesundheit, 52 Wochen Glück, 365 Tage ohne
Stress, 8760 Stunden Liebe, 524600 Minuten Frieden
und 31536000 Sekunden Freude

 

Więcej....

SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ

Dnia 14.11.2018r grupa wychowanków wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Celem wycieczki było przełamanie barier, oporów związanych z czytelnictwem. Wychowankowie poznali wszystkie działy biblioteki oraz jej historię i cel działalności. Było to pierwsze spotkanie z cyklu zaplanowanych zajęć. Spotkania w MBP nawiązują do tegorocznego priorytetu Ministerstwa Edukacji: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”.

Opiekun: Elżbieta Kwapińska

Więcej....