Przetarg na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych

Przetarg na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony aa dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania:

 •  – zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

 • – zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

 • – zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

 • – zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

 • – zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

 • – zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 01-01-2019 r.

Załączniki:

Więcej....

SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ II

Dnia 21.11.2018r grupa wychowanków wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Celem wycieczki było przełamanie barier, oporów związanych z czytelnictwem. Wychowankowie poznali wszystkie działy biblioteki oraz jej historię i cel działalności. Było to drugie spotkanie z cyklu zaplanowanych zajęć. Spotkania w MBP nawiązują do tegorocznego priorytetu Ministerstwa Edukacji: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”.
Opiekun: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

,,CZŁOWIEK ŻYJE TAK DŁUGO, JAK DŁUGO TRWA PAMIĘĆ O NIM”.

             ,,Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.
 Żegnamy jednego z najlepszych trenerów Polskiego boksu Andrzeja Gmitruka, który  potrafił spełniać marzenia innych.
   Pamiętamy, Sekcja Bokserska Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej.
Więcej....

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

16 Listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
W związku  obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz  Dnia Życzliwości oraz Pozdrowień w naszej szkole uczniowie zaakcentowali te hasła tworząc ściankę tolerancji oraz życzliwości.  Chcąc dzielić się również pozytywną energią uczniowie stworzyli drzewko życzliwych dłoni.
Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu!!!
Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Więcej....

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA PRZYJACIELA I SPONSORA NASZEJ PLACÓWKI-PANI INGRID KOHL Z NIEMIEC (Z Heppenheim)

Wir wünschen Ihnen das Allerbeste, das gut und lieb ist,
das das Lächeln auf Ihrem Gesicht erweckt,
das im kleinen Wort „Glück“ steckt
– und traditionell: (zwei)  hundert Jahre mögen Sie leben!

Direktorin, Wicedirektorin, alle Lehrer, alle Erzieher und alle Schüler aus Bystrzyca Górna
………………………………………………….

Gesundheit und Glück sollen dich stets begleiten,
ewig sollst du uns auf Erden erhalten bleiben.
Schön, dass es dich gibt und wir dich haben,
immer werden wir dich im Herzen tragen

Wir wünschen Ihnen zum Geburtstag 12 Monate
Gesundheit, 52 Wochen Glück, 365 Tage ohne
Stress, 8760 Stunden Liebe, 524600 Minuten Frieden
und 31536000 Sekunden Freude

 

Więcej....

SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ

Dnia 14.11.2018r grupa wychowanków wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Celem wycieczki było przełamanie barier, oporów związanych z czytelnictwem. Wychowankowie poznali wszystkie działy biblioteki oraz jej historię i cel działalności. Było to pierwsze spotkanie z cyklu zaplanowanych zajęć. Spotkania w MBP nawiązują do tegorocznego priorytetu Ministerstwa Edukacji: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”.

Opiekun: Elżbieta Kwapińska

Więcej....

100 LAT ! WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ !

Pod tym hasłem 9.11.2018 roku odbył się uroczysty apel, w któremu towarzyszyło słowo mówione i śpiewane. Społeczność szkolna o godzinie 11.11 odśpiewała hymn Polski łącząc się w ten sposób ze młodymi Polakami. Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Chóralny śpiew pieśni legionowych  sprawił ,że przenieśliśmy się w szeregi wojska Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dekoracje apelu stanowiły prace uczniów wykonane na zajęciach  lekcyjnych.
Apel przygotowały: M.Borowy, B.Kurowska, M.Uss

Więcej....

REALIZUJEMY PROJEKT WOLNA I NIEPODLEGŁA WE WSPÓŁPRACY Z REGIONALNYM OŚRODKIEM DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ WE WROCŁAWIU

W dniu 7.11.2018 przedstawiciele RODM  we Wrocławiu przeprowadzili zajęcia dla naszych uczniów. Tematem przewodnim była 100 rocznica odzyskania niepodległości  i rola Ojców Niepodległości w tworzeniu  państwa polskiego. Zajęcia miały formę warsztatów i prelekcji. Odbywały się równolegle w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie  obejrzeli prezentację multimedialną Ojcowie Niepodległości , aktywnie włączali się w dyskusję , odpowiadali na pytania quizu.   Grali w grę  planszową Miś Wojtek odwołującą się do realiów II wojny światowej , która przedstawia dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji.

Zajęcia koordynowały : M.Uss, B.Kurowska

Więcej....

I TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

07.11.2018r w Internacie odbył się  I Turniej Gier Planszowych.
Celem Turnieju było

 • ćwiczenie wyobraźni i koncentracji
 • uczenie umiejętności planowania i przewidywania konsekwencji swoich działań
 • propagowanie gier planszowych jako alternatywy dla komputera
 • nabywanie umiejętności pożytecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników i rodziny
 • wzmacnianie odporności psychicznej

Zwycięzcy Turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy słodką przekąskę.Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową postawę i zachowanie zasady fair-play.
Wyniki Turnieju
I miejsce- Krzysztof Matusik
II miejsce-Oskar Folwarczny
                   Sebastian Zarębski
III miejsce -Wiktor Pokrywa
Gratulujemy zwycięzcom!!!!!
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Turnieju.
Organizatorzy Anna Romanowicz, Jolanta Podgórska

Więcej....

MAMY WICEMISTRZA DOLNEGO ŚLĄSKA!

Dnia 27.10.2018r. w Grodziszczu nasi wychowankowie  wzięli udział w Dolnośląskim Finale w Warcabach Stupolowych,
Odnieśli  sukces:
Maciej Frajkur zajął II miejsce i został wicemistrzem Dolnego Śląska
Dominik Kwiatkowski  – V miejsce
Stanisław Biały – VIII miejsce
Klaudiusz Linkiewicz –IX miejsce
Rafał Osiejuk- XV miejsce
Wychowanków  do turnieju przygotował : Mariusz Maluha

 

Więcej....