POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jeżeli potrzebujecie państwo lub dzieci pomocy psychologicznej proszę kontaktować się
*z panem Robertem Klimkiewiczem numer telefonu 698835302
*z panią Katarzyną Dera – Szymczak numer telefonu 691529008