POTWIERDZENIE O WYBORZE OFERTY – OPAŁ


w przetargu  z dnia  07-12-2018r.

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do budynku  placówki, wpłynęły oferty trzech firm.

Nazwa Dostawcy i adres który złożył ofertę zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i łącznych przyznanych punktów.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
1. EUROSPED PALIWA              SP Z O.O. Ul. Dworska 6 41-902 Bytom 99 297
2. BEMAR SP Z O.O. Ul. Świętokrzyska 2 44-101 Gliwice 98 294
3. GAZ PETROL SP. Z O.O. Ul. 1 go Maja 90 55-080 Kąty Wrocławskie 100 300

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 3, która zawiera najniższy upust zmniejszający cenę, spełnia wymagane kryteria zamieszczone w SIWZ.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r. zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.