POTWIERDZENIE O WYBORZE OFERTY – ŻYWNOŚĆ

Potwierdzenie o wyborze oferty

w przetargu  z dnia 06-12-2018r.

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do placówki, dla:

Zadania nr 1 – produkty mleczarskie

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. PHU Angelika B. Masłowski ul. Bystrzycka 24 58-100Świdnica       95     285  

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 1, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 2 – warzywa, owoce i warzywa przetworzone

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
1. P.P.H.U.KOKOS K. Czykieta ul. Bystrzycka 24 58-100 Świdnica   95     285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1  jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 2, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 3 – mrożonki i ryby mrożone

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1.   Nie wpłynęła żadna oferta

Zadania nr 4 – mięso, drób i produkty mięsne

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. PPH Stanisław Wysocki Ul. Niepodległości 42 58-303 Wałbrzych   95   285  

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 4, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 5 – różne artykuły spożywcze

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. P.P.H.U. KOKOS Kazimierz Czykieta ul. Bystrzycka 24 58-100 Świdnica     95     285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 5, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 6 –pieczywo, wyroby piekarskie i cukiernicze

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty Nazwa i adres Dostawcy Liczba punktów w kryterium – cena Łączna liczba przyznanych punktów
  1. Piekarnia S.C. J.P Przybylscy Ul. Wałbrzyska 1 58-100 Świdnica     95   285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 6, zostanie podpisana w dniu 13.12.2018 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.