REALIZUJEMY PROJEKT WOLNA I NIEPODLEGŁA WE WSPÓŁPRACY Z REGIONALNYM OŚRODKIEM DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ WE WROCŁAWIU

W dniu 7.11.2018 przedstawiciele RODM  we Wrocławiu przeprowadzili zajęcia dla naszych uczniów. Tematem przewodnim była 100 rocznica odzyskania niepodległości  i rola Ojców Niepodległości w tworzeniu  państwa polskiego. Zajęcia miały formę warsztatów i prelekcji. Odbywały się równolegle w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie  obejrzeli prezentację multimedialną Ojcowie Niepodległości , aktywnie włączali się w dyskusję , odpowiadali na pytania quizu.   Grali w grę  planszową Miś Wojtek odwołującą się do realiów II wojny światowej , która przedstawia dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji.

Zajęcia koordynowały : M.Uss, B.Kurowska