Tydzień Bezpieczeństwa

,,Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.
Potrzeba bezpieczeństwa powinna stać się celem nadrzędnym”.

Tydzień Bezpieczeństwa pod taki hasłem uczniowie naszej placówki brali udział w spotkaniu z przedstawicielami   Komendy Powiatowej w Świdnicy i Powiatowej Straży Pożarnej. Wprowadzeniem do tematu była rozmowa nt. zmian jakie każdego dnia zachodzą w naszym życiu i co ma na nie wpływ (warunki zewnętrzne i takie, które wynikają z nas samych). Nasi koledzy  otwarcie mówili o swoich spostrzeżeniach i niepokojach. Często okazywało się, że wyjście z trudnej sytuacji nie jest aż takie trudne i zależy często od nas samych.