„WOLNA I NIEPODLEGŁA” Rok szkolny 2018/2019

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY
100 LAT DLA NIEPODLEGŁEJ

„WOLNA I NIEPODLEGŁA”

Rok szkolny 2018/2019

CEL GŁÓWNY

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
  2. Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
  3. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
  4. Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
  5. Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
  6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
  7. Integracja uczniów całej szkoły.
  8. Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU – rok szkolny 2018/2019

 FORMY PRACY

– indywidualna

– grupowa

-zespołowa(klasa).

PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU

Zorganizowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w ramach której odbędzie się:

– apele szkolne

 -prezentacja prac plastycznych na drzwiach klas lekcyjnych  i w holu głównym,

-wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,

-gazetki tematyczne,

-wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie projektu.

EWALUACJA

Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w trakcie realizacji projektu, jak i pod koniec w formie podsumowania.

KOORDYNATORZY PROJEKTU:  M. Uss, B. Kurowska, M. Borowy

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU:

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin wykonania Opis zadania
1. NIEPODLEGŁE CZYTANIE – czytamy wybrane legendy polskie. nauczyciele j. polskiego, bibliotekarz rok szkolny Czytamy wybrane fragmenty legend polskich
2.

KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem:

a)      SYMBOLE NARODOWE – dla klas IV-V

b)      JESTEM POLAKIEM – dla klas VI – VII

c)      STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI – dla klas VIII – III

wychowawcy klas, nauczyciel plastyki, bibliotekarz

 

X –  XI 2018

Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką, w formacie A3.

Prace będą elementem dekoracji.

3

„ŚPIEWAMY DLA WOLNEJ POLSKI”

 

II Konkurs Piosenki Patriotycznej

nauczyciel muzyki, historii

X- XI 2018r.

IV – V 2019

 

9 listopad 2018

Pieśni narodowe będą śpiewane na uroczystym apelu szkolnym

 

 

4 „1918 MINUT Z PATRIOTYZMEM” – projekcja filmów polskich z historią w tle Wszyscy nauczyciele   X – V 2019r. Projekcja polskich filmów w czasie zajęć wychowawczych
5 KOTYLION NARODOWY Koordynatorzy listopad 2018

W ramach współpracy z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu uczniowie na warsztatach plastycznych wykonają kotyliony.

 

6 Wystawa tematyczna „Wolna i Niepodległa” Koordynatorzy, Samorząd Uczniowski listopad  2018r. Wykonanie wystawy w holu głównym
7 III Szkolny konkurs „PATRIOTYCZNE PISANIE” Nauczyciele języka polskiego  listopad  2018r. Uczniowie przepisują tekst. Ocenie podlega poprawność i estetyka pracy.
8 APEL – „Wolna i Niepodległa”
godzina 1111 wspólne odśpiewanie hymnu państwowego
koordynatorzy  9 listopad 2018 Apel poświęcony 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
9 III Międzynarodowy konkurs plastyczny „Stanisław Moniuszko – polski patriota” Nauczyciel plastyki i historii XII 2018 Uczniowie wykonują dowolna techniką prace plastyczne
10 LEKCJE MUZEALNE – Panorama Racławicka we Wrocławiu Nauczyciel historii II – III 2019 Udział w lekcji muzealnej we Wrocławiu
11 QUIZ WIEDZY OGÓLNEJ –  „CO WIEM O POLSCE? Koordynatorzy projektu III 2019 Uczniowie i nauczyciel WOS-u, tworzą „bank” pytań
z wiedzy ogólnej

 

12 POZNAJEMY TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI – spotkanie z przedstawicielami IPN we Wrocławiu koordynatorzy III 2019 Prelekcja dla uczniów kl. VII, VIII, III
13 KARTKA DLA RODAKA w ramach współpracy z Fundacją dla Rodaka w Olsztynie Nauczyciel plastyki i techniki, Samorząd Uczniowski III – IV 2019 Wykonanie kartek świątecznych
14 CZYM JEST DLA MNIE PATRIOTYZM – wykonanie prezentacji multimedialnej Nauczyciel informatyki Maj 2019 Uczniowie klas VIII i III wykonują prezentację multimedialna
15. „ŁĄCZY NAS FLAGA” wychowawcy klas 2 maj 2019. Zadanie realizują klasy – każda klasa wykona z dowolnych materiałów flagę Polski.
16 BIEGAMY DLA NIEPODLEGŁEJ Nauczyciele wych. fizycznego maj 2019 Uczniowie biorą udział w biegach przełajowych
17 Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych Nauczyciel plastyki i historii rok szkolny 2018/2019 Udział uczniów w organizowanych konkursach plastycznych o tematyce patriotycznej.
18 Współpraca z instytucjami użytku publicznego – Muzeum Gross Rosen, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, IPN Koordynatorzy projektu rok szkolny 2018/2019 Organizacja spotkań i wycieczek
19 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSKA POLSKIEGO M. Borowy rok szkolny 2018/2019 Uczniowie biorą udział  w spotkaniu z przedstawicielami Wojska Polskiego
20 PODSUMOWANIE PROJEKTU – „Wolna i Niepodległa” Koordynatorzy projektu maj 2018 Organizacja apelu