Z BIBLIOTEKĄ ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA PRZYRODNICZE

Dnia 10 grudnia gościliśmy w naszej placówce Pana Piotra Ciężkiego, przedstawiciela Dolnośląskich Parków Krajobrazowych. Przygotował dla nas ciekawą prelekcję:„Walory Książańskiego Parku Krajobrazowego”. Przedstawił faunę i florę parku.Zachęcił do zajęć w terenie.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kwapińska