ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY

Z tych stron internetowych można skorzystać podczas samodzielnej pracy www.epodręczniki.pl , gov.pl/zdalnelekcje
Gotowe prace do sprawdzenia można wysyłać na adres placówki www.sekretariat@zps.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.
Każdy taki zestaw będzie się składał z:
– zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
– zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
– zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.
Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!
Proszę sprawdzać strony klas, gdyż będą one aktualizowane na bieżąco.