ZERWAŁEŚ ORLE NASZ BIAŁY KAJDANY

Anonimowy wiersz z roku 1938 stał się podstawą III konkursu „Patriotyczne Pisanie”, w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VIII .
Jury oceniało prace w dwóch kategoriach: klasy młodsze i klasy starsze. Konkurs podsumowano podczas uroczystego apelu.
Konkurs przeprowadziły: M.Uss, B.Kurowska